+48 61 87 68 306

                                        

1) Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma FPUH "Rexel’ s.c.  Sławomir Jaśkowiak, Elżbieta Jaśkowiak dnia 05.03.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym nr POIG.06.01.00-30-156/13-00

Tytuł realizowanego projektu:  Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport
Wartość projektu:  544.062,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:  408.671,50 PLN
Okres realizacji:  01/09/2013 do 31/05/2015

Informacji o projekcie udziela:  
Imię i Nazwisko: Anna Libera    
Tel.:  +48 516-006-217
E-mail: anna.rexel@gmail.com

Oficjalny portal Unii Europejskiej: www.europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca: www.warp.org.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 2) Wdrożenie opatentowanych produktów w firmie Rexel poprzez inwestycje w innowacyjne technologie.

Całkowita wartość inwestycji:  2217053,91 PLN
Kwota dofinansowania z Europiejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1090354,38 PLN
Beneficjent:  FPUH "Rexel" s.c.  Sławomir Jaśkowiak, Elżbieta Jaśkowiak

W ramach projektu zostały zakupione następujące środki trwałe oraz oprogramowanie:

- Pionowe centrum obróbcze CNC z oprzyrządowaniem oraz instalacją
- Prasa wykrawająca CNC z oprzyrządowaniem oraz instalacją
- Prasa hydrauliczna wysięgowa z oprzyrządowaniem oraz instalacją
- Oprogramowanie do projektowania AutoCAD LT