+48 61 87 68 306

Regulamin sklepu internetowego www.rexel.com.pl

 1. Wszystkie podane ceny w serwisie www.rexel.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 2. Zamówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.rexel.com.pl lub na adres mailowy: info@rexel.com.pl.
 3. W dni robocze od 9.00 do 17.00 zamówienia można składać telefonicznie, faxem lub osobiście w firmie.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  • Założenie konta klienta sklepu www.rexel.com.pl
  • Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym www.rexel.com.pl lub podanie niezbędnych informacji Doradcy Handlowemu.
 5. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres e-mailowy podany podczas zakładania konta klienta.
 6. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 1 dnia roboczego.
 7. Rexel może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.
 8. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, rexel.com.pl zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 9. Za zamówiony towar można zapłacić gotówką, przelewem bankowym, kartą płatniczą.
 10. Rexel.com.pl realizuje dostawy za pomocą firmy kurierskiej DPD ( Poczty Polskiej wyłącznie na życzenie klienta).
 11. Dokładny koszt wysyłki zależny jest od wagi i formy wysyłki.
 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która do Kupującego jest dostarczona wraz z towarem lub wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 14. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.
 16. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
 17. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby www.rexel.com.pl Warunkiem zwrotu jest nieuszkodzone oryginalne opakowanie . W przeciwnym przypadku .rexel.com.pl potrąca do 30 % wartości towaru na poczet zakupu opakowania oraz kosztów z tym związanych. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą . Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do siedziby Rexel w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.
 18. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Rexel danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
 19. Oferta prezentowana w serwisie www.rexel.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 20. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 21. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.rexel.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.